Adatkezelési tájékoztató

A Szeged Software Zrt és az Optima.Systems Sp. z o.o. a legnagyobb gondossággal biztosítja a MedTracS webhelyeket használó jelenlegi és potenciális ügyfelek személyes adatainak védelmét.
Ezúttal tájékoztatást adunk azokról az alapelvekről, amelyeket az információ gyűjtés, feldolgozás és felhasználás során alkalmazunk. Ez az adatkezelési politika minden MedTracS weboldalra vonatkozik, amelyet a Szeged Software Zrt. és az Optima.Systems Sp. z o.o. hatáskörébe tartozik – a továbbiakban MedTracS webhelyek.

Az adatkezelési politikánk kialakításánál figyelembe vettük a szakmai és az alkalmazandó törvényeket, jogszabályokat, különös tekintettel a következőkre:

– az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i (PL) törvény, azaz a 2013. évi törvénynyilvántartás, 1422 tétel, későbbi módosításokkal;

– a 2004. július 16-i távközlési törvény (PL), azaz a 2014. évi törvény 243. tétele a későbbi módosításokkal;

– a 2011. évi CXII. törvény (HU) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / irányelv hatályon kívül helyezéséről EK (általános adatvédelmi rendelet), EU rendelet 119/1.

A jelenlegi és a potenciális ügyfelek által a MedTracS weboldalakon keresztül megadott személyes adatoknak a Szeged Software Zrt. (székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3., Magyarország) és az Optima.Systems Sp. z o.o. (székhelye: Zwyciestwa 14/105 St. Gliwice, Lengyelország) a kezelője és feldolgozója abból a célból, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtson. A megosztott adatokat a közzététel céljának eléréséhez szükséges ideig tárolják, és dolgozzák fel, hacsak a törvény másként nem rendelkezik. Ha a MedTracS webhelyek felhasználója beleegyezését adja, akkor az általa szolgáltatott információk, beleértve személyes adatai, felhasználhatók kereskedelmi és marketing célokra. A felhasználó hozzájárulásával elfogadja, hogy a kereskedelmi és marketing információk küldhetők számára.

A jelenlegi és a potenciális ügyfelek személyes adatait csak akkor lehet hozzáférhetővé tenni a Szeged Software Zrt. és az Optima.Systems Sp. z o.o. közreműködésével működő szervezetek számára, ha korábban hozzájárultak ahhoz, és csak a hozzájárulásban megjelölt célokra.

A Szeged Software Zrt-nek és a Optima.Systems Sp. z o.o.-nak a MedTracS felhasználók személyes adatainak feldolgozása esetén jogában áll megvizsgálni és ellenőrizni azokat, éskérni az adatok kiegészítését, frissítését, javítását vagy törlését abban az esetben, ha megszerzésük célja adott, és azt a törvény megengedi, valamint jogosult a felhasználók személyes adatainak marketing célú feldolgozására. A MedTracS felhasználónak bármikor jogában áll kérni a feldolgozás megszüntetését, azaz személyes adatainak törlését – ennek lehetősége az adat gyűjtésekor biztosított.

MedTracS webhelyek linkeket tartalmazhatnak más szervezetek webhelyeire. A Szeged Software Zrt. és az Optima.Systems Sp. z o.o. nincsenek hatással az ezen szervezetek által üzemeltetett webhelyek tartalmára, webhelyeik adatvédelmi politikájára, és nem vállalnak felelősséget azokért.

Bármilyen kérdés esetén kérjük, küldje el kérdését a szegedsw@szegedsw.hu és/vagy az info@optima.systems e-mail címeinkre.

A sütik használatának irányelve a MedTracS webhelyeken

A MedTracS weboldalai sütiket használhatnak. A sütik különféle információkat tartalmazó fájlok, amelyeket a webhely felkeresésekor az ön eszközén mentésre kerülnek. A sütik lehetővé teszik a webhelyek működésének a felhasználói preferenciákhoz történő igazítását. A sütiknek köszönhetően elemezni lehet a MedTracS webhelyek leglátogatottabb oldalait és a felhasználók viselkedését. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megmérjük kereskedelmi tevékenységeink hatékonyságát, és adaptáljuk ajánlatunkat a címzettek egy meghatározott csoportjára. A sütik lehetővé teszik számunkra a MedTracS webhelyek folyamatos fejlesztését, valamint használatuk egyszerű és felhasználóbarát kialakítását.

A sütik semmilyen módon nem teszik lehetővé a MedTracS webhelyeket látogató személy személyazonosságának azonosítását, nem dolgozzák fel a személyes adatokat, és nem okoznak változást a webhely látogatójának eszközében és az arra telepített szoftverekben.

A MedTracS webhelyek a következő célokból használnak süti fájlokat:

− lehetővé teszik a felhasználó számára a MedTracS webhelyek funkcionalitásának alap- és kiterjesztett használatát;

− különböző szolgáltatásokat biztosítanak;

− adaptálják az oldalak tartalmát a MedTracS felhasználó eszközéhez, tárolják az egyes beállításokat és optimalizálják a webhelyek használatát;

− biztosítják a webhelyek használatának biztonságát;

− névtelen, összesített statisztikai adatokat hoznak létre a webhelyek működésének javítása érdekében; és

− előkészítik a kereskedelmi tevékenységet, valamint a termékek és szolgáltatások kínálatát, és azok adaptálását a jelenlegi vagy potenciális vevők meghatározott csoportjára.

A MedTracS webhelyek az alábbi típusú sütiket használják:

Ideiglenes munkamenet-sütik – addig maradnak a webböngészőben, amíg ki nem kapcsolják, vagy amikor kilépnek vagy kijelentkeznek azon a webhelyen, amelyen kiküldték őket. Ezek elsősorban azok a sütik, amelyek a webhely és annak funkcionalitásának helyes és biztonságos használatának biztosításához szükségesek. Az ilyen típusú sütik nem gyűjtenek információkat marketing célokra.

Állandó sütik - a webhelyet látogató személy készülékének böngészőjében maradnak mindaddig, amíg a felhasználó nem törli őket, vagy egy előre meghatározott ideig, amelyet a süti fájl paraméterei meghatároznak.

A böngészők alapértelmezett beállításai általában lehetővé teszik a sütik használatát és elhelyezését. A webböngészőt úgy konfigurálhatjuk, hogy a süti fájl minden egyes elhelyezése előtt megjelenjen egy megfelelő üzenet. A felhasználó teljes mértékben blokkolhatja a sütik használatát is. Ez magában foglalja a MedTracS webhelyek helyes működésének teljes vagy részleges letiltását.

Annak érdekében, hogy megváltoztathassuk a böngészők sütikkel kapcsolatos beállításait, az alábbiakban megadjuk a legnépszerűbb böngészők erre vonatkozó utasításait és a változtatások elvégzésével kapcsolatos információkat tartalmazó linkeket:

– Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

– Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

– Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Opera https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

– Safari https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Ha a felhasználó nem változtatja meg a cookie-beállításokat, az azt jelenti, hogy bekerülnek a felhasználó végberendezésébe, és így az Optima.Systems Sp. z o.o. és Szeged Software Zrt. információkat tárol a felhasználó végkészülékén, és hozzáfér hozzá.

Ha többet szeretne tudni a sütikről, kérjük, olvassa el a következő weboldalt vagy a témát leíró egyéb webhelyeket:

http://www.allaboutcookies.org/

Bármilyen kérdése vagy kérdése van, kérjük, írjon az alábbi e-mail címek egyikére:

info@optima.systems and szegedsw@szegedsw.hu


A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseit kérjük, küldje el e-mailben az info@optima.systems és/vagy a szegedsw@szegedsw.hu e-mail címre, vagy hívjon bennünket a (+48) 32 743 61 70 vagy a (+36) 62 55 44 70 telefonszámon.